Giao ban Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2024

75

(LHH – TP.HCM) Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và phổ biến phương hướng, nhiệm vụ công tác cuối năm 2024, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Liên hiệp Hội) và Tổng thư ký (thư ký) các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức cuộc họp giao ban vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại Liên hiệp Hội.

TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều, Tổng thư ký Liên hiệp Hội phát biểu khai mạc buổi họp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động chung của Liên hiệp Hội có nhiều điểm nổi bật. Trong đó, các nhà khoa học tại Liên hiệp Hội đóng góp nhiều bài viết, tham luận cho các Hội nghị, Hội thảo trên nhiều lĩnh vực tại TP. Hồ Chí Minh. Việc tổ chức tọa đàm, hội thảo phục vụ cho các yêu cầu, nhiệm vụ của Thành phố giao được thực hiện nghiêm túc. Liên hiệp Hội tổ chức nhiều chuyên đề thời sự như: “Thông tin về tình hình biển đảo hiện nay”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình với báo cáo chuyên đề: “Bác Hồ – Nhà Văn hoá kiệt xuất” – phần 3.

Tổng thư ký các Hội và Ban Kiểm tra chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến

Trong công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị nhằm triển khai việc thực hiện hai Nghị quyết quan trọng, có tác động thúc đẩy sự phát triển của Thành phố và Đội ngũ trí thức là Nghị quyết số 98/2023/QH15 và 45-NQ/TW. Trong công tác đối ngoại, Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết hợp tác với Liên hiệp Hội các tỉnh Đak Nông, Lâm Đồng. Về Khoa học, công nghệ và tư vấn phản biện – giám định xã hội, Liên hiệp đã chủ động đề xuất tư vấn phản biện cho một số đề án của TP. Hồ Chí Minh và phối hợp với các Hội thành viên, đơn vị thành viên để tổ chức các hội thảo khoa học về chuyển đổi số, phát triển điện gió ngoài khơi Cần Giờ…

Trong tháng 6/2024, Viện Khoa Học Pháp Lý Trọng Tài (ARI) cũng chính thức ra mắt tại Liên hiệp Hội, tham gia công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật về trọng tài cũng như phát triển đội ngũ Trọng tài viên…

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội phát biểu: “Điểm nhấn quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2024 là Liên hiệp Hội vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua 19 năm 2023 và cờ Đơn vị xuất sắc trong thi đua năm 2023 do Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội cùng các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2024; trong đó có các hoạt động tọa đàm, hội thảo khoa học; công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn; hoạt động xã hội từ thiện; phát triển hội, tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các Hội tới kỳ Đại hội; tiếp nhận hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 28, tích cực lập thành tích thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025)…

(Tin, ảnh: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)

—————————————

Xem thêm các tin/bài: