Lan tỏa giá trị văn hóa Hồ Chí Minh và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở TP. Hồ Chí Minh

498

(HTV 9) – Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở TPHCM. Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí minh (HTV 9) đã đưa tin về sự kiện này.

Xem HTV9 bản tin sáng: Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”

Hội thảo gồm 3 chủ đề chính: “Hành trình văn hóa Hồ Chí Minh”; “Nội dung, đặc điểm và giá trị văn hóa Hồ Chí Minh” và “Văn hóa Hồ Chí Minh tỏa sáng trong lòng người dân thành phố mang tên Người” với 65 bài tham luận.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khẳng định, hội thảo khoa học vừa thể hiện niềm tin, vừa là tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học Thành phố đối với việc phát huy văn hóa Hồ Chí Minh và xây dựng văn hóa cho Thành phố nói chung. Hội thảo để cùng thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

PGS-TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội

Trình bày báo cáo đề dẫn, PGS-TS Nguyễn Thế Nghĩa nhấn mạnh những giá trị cốt lõi trong văn hóa Hồ Chí Minh được bộc lộ tập trung, đặc sắc ở 3 lĩnh vực: văn hóa chính trị, văn hóa đạo đức và văn hóa phong cách. Điểm chung của những giá trị này đều xuất phát từ nguyên lý “dân là gốc nước”, “dân là chủ”, “dân làm chủ”; giữ đạo đức để xứng đáng là người lãnh đạo, đầy tớ trung thành của nhân dân; sống cần kiệm, liêm chính, khiêm tốn để phục vụ nhân dân.

Hình lưu niệm tại Hội thảo

Nguồn Video: HTV9

Ảnh: Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM