Văn hóa Hồ Chí Minh tỏa sáng trong lòng người dân Thành phố mang tên Người

281

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật

Xem đầy đủ báo cáo tại đây: BC đề dẫn – NTNGHIA – 17-11