Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Thành phố Hồ Chí Minh

1023

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết Quyết định tại đây: QĐ 2395 UBNd ngay 03.7.2020 về ban hành QC của HĐKH

Một phần hình ảnh của Quyết đinh 2395/QĐ-UBND