Tổng Lãnh sự Liên Bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

322

(LHH-TPHCM) Ngày 19/11/2021, GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM cùng PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực, đã có buổi tiếp Ngài Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, kết nối xây dựng quan hệ song phương về khoa học và công nghệ.

Tại buổi tiếp, hai bên cùng chia sẻ thông tin, góp phần mang đến sự hiểu biết lẫn nhau về tiềm năng và mong muốn có những bước phát triển tốt đẹp trong các chương trình hợp tác về khoa học công nghệ giữa Tỉnh Tomsk, Liên bang Nga và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngài Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những thành tựu nổi bật của Tỉnh Tomsk trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tương đồng với nhiều xu hướng nghiên cứu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. “Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác, góp phần thương mại hoá thành quả khoa học, qua đó tạo đòn bẩy công nghệ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn trong tương lai”, ngài Timur Sadykov chia sẻ.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, có sứ mệnh tập hợp, phát huy tiềm năng trí tuệ, chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và khu vực. Trên tinh thần hợp tác quốc tế và chia sẻ tri thức, Liên hiệp Hội mong muốn góp phần xây dựng những kế hoạch hợp tác lâu dài trong tương lai giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Tomsk trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, điều khiển vô tuyến, công nghệ mã hoá và blockchain, trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ khởi nghiệp.

“Tôi tin tưởng sức mạnh của sự đoàn kết, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật là nền tảng vững chắc cho những cơ hội hợp tác thành công, mang lại lợi ích song phương về kinh tế – xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay”, GS. TS. Nguyễn Văn Phước nhận định.

Ngài Timur Sadykov (thứ ba từ phải sang) và GS.TS. Nguyễn Văn Phước (giữa), PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa (thứ hai từ phải sang) cùng một số đại diện đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội trong buổi gặp.

Hai bên tin tưởng trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống – sản xuất, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp trong hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.