Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”

157

Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
Thời gian: 8 giờ 00 thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Hội trường (tầng 2) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM
                 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
* Quý đại biểu vui lòng xác nhận thông tin tham dự trước ngày 14/11/2022.
Điện thoại: 028 39326748 hoặc email: lhhhcm@gmail.com
(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)