Trao đổi hợp tác ngành nước giữa Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh và Cục Cấp nước thuộc Bộ Công chính và Vận tải Lào

156


Trong khuôn khổ diễn đàn WWCF 2023 tại Hàn Quốc vào chiều ngày 07/12, GS.TS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và trao đổi với ông Sompong Sitthivong – Cục trưởng, Cục Cấp nước thuộc Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào.

GS. TS Nguyễn Văn Phước chào xã giao Ông Sompong Sitthivong – Cục trưởng, Cục Cấp nước

Hai bên đã trao đổi các vấn đề cải thiện hoạt động của các nhà máy nước ở Lào, các nội dung có liên quan đến ngành nước… và sẽ có các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của các bên. Góp phần quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane.

GS. TS Nguyễn Văn Phước và Ông Sompong Sitthivong – Cục trưởng, Cục Cấp nước trao đổi tại diễn đàn

GS.TS Nguyễn Văn Phước cho biết: Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy và tiến hành các vấn đề mà Cục Cấp nước thuộc Bộ Công chính và Vận tải Lào đề xuất, cũng như các thông tin trao đổi trong khuôn khổ diễn đàn WWCF 2023.

Nguồn tin, ảnh: Ban KHCN & TVPB