Báo cáo chuyên đề “Bác Hồ – Nhà văn hóa kiệt xuất”

41

(TT&CS) – Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), ngày 17/5, Nhà Văn hóa Khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Bác Hồ – Nhà văn hóa kiệt xuất”.

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM.

Tại buổi báo cáo chuyên đề, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM nhấn mạnh: “Cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình văn hóa, hóa thân và phục vụ cho dân tộc, nhân loại tiến bộ. Trong đó thể hiện màu sắc, trí tuệ uyên bác, nhân cách cao thượng, tình yêu thương con người, lòng nhân ái khoan dung…”.

Các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên tham gia nghe chuyên đề

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa khẳng định thêm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân kiệt xuất, không chỉ thể hiện tình yêu thương và chăm lo cho con người mà còn ở chỗ kính trọng, tôn vinh giá trị con người, gắn với nhân quyền (quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc).

Điều này không chỉ cho con người Việt Nam mà còn cho tất cả con người tiến bộ của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người vĩ đại và bình dị…”.

Buổi báo cáo chuyên đề làm rõ hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Thanh Thi

(Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/nha-van-hoa-khoa-hoc-to-chuc-bao-cao-chuyen-de-bac-ho-nha-van-hoa-kiet-xuat-138842.html)

Ảnh: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội