Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

69

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ PHAN XUÂN DŨNG – CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22/7/2022

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Kính thưa:…………………………………………………………………………

Thưa các đồng chí khách quý là đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương,

Thưa các đồng chí Lãnh đạo của các Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thưa toàn thể Hội nghị,

Hôm nay, Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (TW) năm 2022.

Hội nghị thực hiện nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết Hội nghị Hội đồng TW LHHVN lần thứ 3 (Khoá VIII); Nghị quyết số 01/NQ-ĐĐLHHVN ngày 07/01/2022 của Đảng đoàn LHHVN triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Kết quả Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội KH&KT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW năm 2021.

Hội nghị có những nội dung cơ bản:

  1. Báo cáo sơ kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
  2. Quán triệt, triển khai Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
  3. Một số đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển đất nước.
  4. Phổ biến Quy chế Thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam
  5. Hướng dẫn hoạt động của các cụm thi đua Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Thưa toàn thể Hội nghị !

Trong thời gian qua LHHVN:

– Đã chuẩn bị và tổ chức rất thành công Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022[1]; có 106 trí thức KH&CN tiêu biểu đã được tôn vinh. Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ tôn vinh, phát biểu chỉ đạo và trao tặng biểu trưng, bằng khen của LHHVN, tặng quà của Chủ tịch nước tới các trí thức KH&CN tiêu biểu.

– Đã phối hợp với Uỷ ban KHCNMT và Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt của Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội với các vị đại biểu Quốc hội khoá XV là nhà khoa học.

– Đã tiếp đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu xuống thăm và làm việc với LHHVN để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan Quốc hội với LHHVN thời gian qua, dự kiến Kế hoạch phối hợp chuẩn bị các nội dung của kỳ họp 4, Quốc hội khóa XV và năm 2023.

– Đã tiếp đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW xuống thăm và làm việc nhằm khảo sát về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế và tổ chức hoạt động của LHHVN.

– Đảng đoàn LHHVN thành lập các Đoàn công tác làm việc với 9 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương[2] về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển đội ngũ trí thức của các địa phương.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức KH&CN, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển; đoàn kết tập hợp các trí thức KH&CN qua các hoạt động về KH&CN, phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực…

Các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động KH&CN, Phổ biến kiến thức…, tổ chức thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc đã tạo ra nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học.

Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Những kết quả đó rất đáng biểu dương.

Các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kính thưa các vị khách quý !

Mặc dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, với tinh thần của Đại hội VIII của LHHVN là “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”, chúng ta mong rằng sẽ nhanh chóng vượt qua để hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao phó.

Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam và các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố trực thuộc TW sẽ cùng nhau tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các bộ, ban, ngành đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cần thiết cho Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

[1] LHHVN ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu; ban hành và triển khai Kế hoạch số 125/KH-LHHVN ngày 08/3/2022 tổ chức Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022.

[2] Hòa Bình, Lào Cai, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk.

———————-

Nguồn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam.

Ảnh: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật TP.HCM.