Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TPHCM chúc mừng đội ngũ nhà báo khoa học

92

(TT&CS) Nhân 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TPHCM tổ chức gặp mặt chúc mừng nhà báo, phóng viên, biên tập viên.

Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2022) là ngày kỷ niệm, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, sức sáng tạo, để độc giả có những tác phẩm báo chí hay, những thông tin kịp thời, chính xác…

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (Liên hiệp hội TPHCM), chia sẻ, các đơn vị, bộ phận thực hiện chức năng truyền thông ngày càng phát triển, phát huy hiệu quả vai trò truyền thông, lan toả thông tin; cách thức truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM: Mỗi tác phẩm báo chí đã, đang và sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ của Liên hiệp Hội TPHCM nói riêng và TPHCM nói chung.

Trong những năm tới, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. TPHCM tiếp tục thực hiện các chương trình đột phá và chương trình trọng điểm để sớm đạt mục tiêu vào năm 2025 là: Đô thị thông minh, sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500USD.

Mục tiêu đến năm 2030 của TPHCM là thành phố văn hóa, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000USD.

Là thành viên tích cực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Liên hiệp Hội TPHCM thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học – công nghệ; ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Liên hiệp Hội thể hiện vai trò “cầu nối” giữa trí thức với Đảng và Đảng với trí thức, đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ.

Nhân 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TPHCM tổ chức lễ chúc mừng nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, mỗi tác phẩm báo chí của các tờ báo hay phóng viên chuyên trách mảng khoa học – công nghệ đã, đang và sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ của Liên hiệp hội.

GS.TS Nguyễn Văn Phước nhấn mạnh, trong mọi hoạt động tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức khoa học – công nghệ trong tổ chức Liên hiệp Hội, thể hiện vai trò “cầu nối” giữa trí thức với Đảng và Đảng với trí thức, báo chí, thông tin tuyên truyền đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; phản ánh đa chiều các mặt của đời sống xã hội; động viên cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong đó có phát triển tri thức, văn hóa – khoa học.

Cũng nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nhà Văn hóa Khoa học đã trao tặng bằng khen, thư cảm ơn đến tập thể báo chí đã đóng góp hiệu quả trong công tác tuyên truyền những hoạt dộng, kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Ban biên tập và tập thể người lao động Báo Khoa học Phổ thông TPHCM nhận Giấy khen (Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM)
Th.s Văn Thị Bích Ty, Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội nhận Giấy khen (Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM)

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Giám đốc Nhà Văn hóa Khoa học, đội ngũ báo chí đã thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, tuyên truyền phổ biến, lan tỏa thông tin tích cực, khơi dậy khát khao phát triển trong trí thức và cộng đồng các nhà khoa học.

Cũng nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nhà Văn hóa Khoa học đã trao tặng bằng khen, thư cảm ơn đến các tập thể, cá nhân phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, các đơn vị và bộ phận truyền thông trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đang hoạt động tại TPHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Đồng thời lực lượng nhà báo cũng phản ánh trung thực, khách quan tin tức, tâm tư, nguyện vọng, mưu cầu quần chúng, đóng góp thông tin tích cực… chính thống để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thay mặt ban Biên tập Báo Tri thức & Cuộc sống, nhà báo Bùi Hương, Phó trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện tại TPHCM, gửi lời tri ân đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nhà Văn hóa Khoa học.

Cũng nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nhà Văn hóa Khoa học đã trao tặng bằng khen, thư cảm ơn đến các tập thể, cá nhân phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, các đơn vị và bộ phận truyền thông trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đang hoạt động tại TPHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Thay mặt ban Biên tập Báo Tri thức & Cuộc sống, nhà báo Bùi Hương, Phó trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện tại TPHCM, gửi lời tri ân đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nhà Văn hóa Khoa học.

Thay mặt ban Biên tập Báo Tri thức & Cuộc sống, nhà báo Bùi Hương, Phó trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện tại TPHCM, gửi lời tri ân đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nhà Văn hóa Khoa học trong 2 năm vừa qua đã tạo điều kiện cho Văn phòng Đại diện báo hoạt động tốt, kết nối được với các chương trình hoạt động giao lưu cùng đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu khoa học, tiếp cận với nguồn tri thức trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, ứng dụng mới…

AN QUÝ

Nguồn: Đời sống – Tri thức cuộc sống

(https://doisong.trithuccuocsong.vn/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-ky-thuat-tphcm-chuc-mung-doi-ngu-nha-bao-khoa-hoc-194643.html)