Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ðảng bộ Khối Dân - Chính - Ðảng Thành phố Hồ Chí Minh (Ðảng bộ Khối) là đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp trực thuộc Thành ủy TP...

Điều động nhiều nhân sự từ các quận về Thành ủy TP. Hồ Chí...

(TTBC) Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy quận 6 nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND quận 6 được điều động, bổ nhiệm...

Một số kết quả nổi bật Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm...

Theo thông tin từ Ban tổ chức Trung ương tính đến ngày 30.6.2020, kết quả Đại hội cấp cơ sở như sau: tổng số cấp ủy viên đã được bầu là 298.846 người; tổng...

Thông báo Ban Thường vụ LHH ngày 14/5/2020

Thông báo kết luận Ban thường vụ ngày 14/5/2020

Hội nghị lấy ý kiến các ban Đảng, bộ – ngành Trung ương góp...

(Thanhuytphcm.vn) Chiều 25/6, tại Hà Nội, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các ban Đảng, bộ - ngành Trung ương góp ý dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị...

Tập hợp, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học...

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (LHKHKT TP) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với sự tham dự...