Home Tin tức Page 22

Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TPHCM cần đi đầu trong việc tạo cơ chế,...

Sáng 15/10/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

(Chinhphu.vn) – Sáng nay, 15/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.Dự Đại hội có các đồng...

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tại...

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được hoàn chỉnh sau khi Ban...

Nghị quyết Hội nghị chuyên đề lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ...

Thông báo về Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 11 tháng 9 năm 2020, Nghị quyết Hội nghị chuyên đề lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X đính kèm: NQ 25/TU...

BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP LỊCH SỬ

Cùng với Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn độc lập năm 1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam...

Thông tin tóm tắt và khái quát về Hội nghị Hội đồng Trung ương...

(LHH-TPHCM) Vào ngày 23/8/2020, Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VI - khóa VII, nhiệm kỳ...

CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VĨ ĐẠI

Cách mạng Tháng Tám với Tuyên ngôn độc lập năm 1945 đã đi vào lịch sử nước ta như một trường ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nó...

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệp Hội

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ VII đính kèm: Quy chế hoạt động của BCH LHH

Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ Liên hiệp Hội

Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ VII đính kèm: Quy chế hoạt động của BTV LHH

Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Liên hiệp Hội

Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Liên hiệp Hội khóa VII đính kèm: Quy chế Thi đua - Khen thưởng LHH