Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW

256

(LHH-TP.HCM) – Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, vào ngày 22/6/2023 Liên hiệp Hội Thành phố đã phối hợp với Hội Sinh học và Công nghệ sinh học, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng Ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Ngoài việc triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết, hội nghị còn giới thiệu 02 tham luận:

+ Tình hình phát triển Công nghệ sinh học trong thời gian qua, do TS. Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày. (Đính kèm bài trình bày tại đây: TINH HINH PHAT TRIEN CNSH TPHCM – final.pptx)

TS. Đinh Minh Hiệp

+ Xu hướng phát triển Công nghệ sinh học trong thời gian tới và những vấn đề đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh, do GS.TS. Trần Linh Thước trình bày. (Đính kèm bài trình bày tại đây: Xu hướng CNSH thời gian tới – Vấn đề của TP.HCM_TLT_220623.pptx)

GS.TS. Trần Linh Thước

Hội nghị với sự tham dự của gần 80 đại biểu khách mời đến từ các Ban Đảng, Sở, Ngành, Viện, Trường và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Được biết, năm 2023, Liên hiệp Hội đã triển khai đợt vận động với chuyên đề toàn khóa là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ngoài ra, theo kế hoạch số 203-KH/TU ngày 18/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Liên hiệp Hội Thành phố cũng triển khai chuyên đề năm 2023 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)