10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2023

233

Dưới đây là 10 Sự kiện và hoạt động nổi bật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, được công bố tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh ngày 16/1/2024.

  1. Các hoạt động từ thiện xã hội, thiện nguyện;
  2. Hội thảo “Bác Hồ với trí thức Nam bộ” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức;

Xem thêm các tin đã đăng: BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ”; Một số hình ảnh Hội thảo khoa học “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ”

3. Chuỗi hội thảo Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và quản lý chất thải;

Xem thêm các tin đã đăng: Hội nghị tập huấn về Kinh tế tuần hoàn“Hội thảo Chủ đề Kinh tế tuần hoàn trong Nông nghiệp”; “Hội thảo Kinh tế tuần hoàn trong các nhà máy xử lý nước đô thị“; “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững

4. Khánh thành Phòng chuyên đề “Bác Hồ với trí thức Nam bộ” trong Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh;

Xem thêm tin đã đăng: “Tin HTV: Ra mắt Phòng Chuyên đề “Bác Hồ với Trí thức Nam Bộ” trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

5. Kết quả thi đua cấp TP và Liên hiệp Hội Việt Nam;

Xem thêm các tin đã đăng: Khối Thi đua 19 tổng kết hoạt động thi đua năm 2023Cụm thi đua số 7 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổng kết thi đua năm 2023

6. Tham gia tổ chức Giải thưởng Sáng tạo thành phố lãnh vực KH-KT và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 27;

Xem thêm tin đã đăng: 33 giải pháp nhận Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM lần thứ 27Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần 3 – năm 2023

7. Hợp tác với Hàn quốc thông qua Trung tâm kết nối khoa học – công nghiệp;

8. Công tác tư vấn, phản biện: Tham gia 7 chương trình, 780 hội đồng tư vấn, phản biện (trong đó có dự án “xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông cầu vượt và hầm chui nút giao An Phú”, Hội thảo khoa học do Hội Y học kết hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh)…;

9. GS Lê Minh Triết được Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Chữ thập Hiệp sỹ;

10. Phản biện Qui hoạch chung TP. Thủ Đức./.